סוגי ביטוחים

סוגי ביטוחים

סוגי ביטוחים

מרפאתנו נמנית עם רשימת המנתחים הפלסטיים שבהסדר עם חברות-הביטוח: 
הראל, מגדל, מנורה.